Training "ESP for librarians"/Курсы англійскай мовы для бібліятэкараў

Training “English сourses for librarians” were held  from 23 till 25 June in Fundamental Library of Belarusian State university . 22 people from  library staff of Belarus and Moldova took part in the training. The courses were held within the framework of the project  Erasmus + «Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries». The organisators and insrtuctors of the courses were the representatives of The Pyramid group-Valeryia Racheeva and Gerry Cullen. The first day started with salutory words by Gerry Cullen who is Associate Professor  of Dresden University of Technology. Then he told about the plan of the courses and provided clear direction of work.  Participants of the the trainig presented plans on dissemination and sustainability of partners of the project. On the first day the repots of Moldovian partners were presented.  Valentina Topalo, head of service department of scientific library of BALTI  and Igor Neaga,  librarian and researcher of Academy of Public Administration of Moldova,  presented a report on Individual Partner Dissemination & Exploitation Plan for Final Report.  Pleasant end of the day was a friendly dinner in informal setting, where everybody spoke English.

On the second day all the participants were divided into two groups A1-A2 and B1-B2 depending on the level of English. In the first group( A1-A2 ) the classes were held by Valeriya Racheeva.  During the classes she told about electronic resourses which are good for self-learning and can be used by all age categories : Longman Dictionary of Contemporary English, Headway Student's Site, TED. The lection was accompanied with practical tasks of using these resourses.  The participants got writing assignment : write a text about yourself and the library they work in,  to exchange it with the neighbour and to voiced the received text in the third person.

Group B1-B2 started its working day with presentations of  individual plans of dissemenation and sustainability of Belarusian project- partners . The reports presented Swiatlana Ramlia (librarian of 1st category of Academy of public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus), Maryna Kuradavets (librarian of 2nd category of  scientific library of Yanka Kupala State University of Grodno), Maya Sianko (assistant director on modern technologies of Fundamental Library of Belarusian State university), Natallia Chetyrbock  - head of faculty of management, economy and financing of Brest State Technical univerisiy. Then the pages with LNNS project links were presented by every project university-partner.  During the reports Gerry Cullen gave recommendations  on how to improve the sites and reports.  Then he gave a lecture on English learning programms EMI (methodology of usage of English for teaching of academic disciplines in countries and regions where English is not a national one), CLIL (learning of all or several subjects of school curriculum in English or other languages), IELTS (intercultural system of assessment of language proficiency). After the lecture all the participants visited National Library of Belarus.

The program of the final conference which will be held on 2-6 October in Chisinau (Moldova) was discussed  on the third day of the training. Valeriya Racheeva presented a new site of LNSS.  The results of the training were summed up, new directions of the further cooperation were discussed. All the participants of the training were given certificates.  Then a tour of BSU Library was held.

 

З 23 па 25 ліпеня ў Фундаментальнай бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбыўся трэнінг “Курсы англійскай мовы для бібліятэкараў”, у якім прынялі ўдзел 22 супрацоўнікі бібліятэк Малдовы і Беларусі. Мерапрыемства праводзілася ў межах праекта “Сервісы падтрымкі бібліятэчнай сеткі: мадэрнізацыя бібліятэк Арменіі, Малдовы і Беларусi сродкамi развіцця персаналу і рэфармавання бібліятэк”. Арганізатарамі і вядоўцамі курсаў выступілі прадстаўнікі кампаніі Пірамід Груп Валерыя Рачэева і Джэры Кулэн. Першы дзень пачаўся з адкрыцця мерапрыемства Джэры Кулэнам – дацэнтам Дрэздэнскага тэхнічнага ўніверсітэта, які агучыў працоўны план курсаў і акрэсліў накірункі працы трэнінгу. Удзельнікамі курсаў былі прадстаўлены прэзентацыі планаў па пашырэнню вопыту і ўстойлівага развіцця бібліятэк-партнёраў праекта. У першы дзень былі прадстаўлены справаздачы па дзейнасці бібліятэк Малдовы. З дакладам выступіла Валянціна Тапала – загадчык аддзела абслугоўвання навуковай бібліятэкі Бельцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Алеку Руссо, а таксама Ігар Няга – бібліятэкар-даследчык Акадэміі дзяржаўнага кіраўніцтва пры Прэзідэнце Рэспублікі Малдова. Прыемным завяршэннем дня стала сяброўская вячэра ў нефармальнай абстаноўцы, дзе размова вялася на англійскай мове.

У другі дзень трэнінгу ўсе ўдзельнікі, у залежнасці ад ступені валодання англійскай мовай, былі падзелены на дзве групы: А1-А2, В1-В2. У першай групе заняткі праводзіліся Валерыяй Рачэевай, якая падрабязна расказала аб электронных рэсурсах, прызначаных для самастойнага вывучэння англійскай мовы, адрасаваных навучэнцам усіх катэгорый узросту: Longman Dictionary of Contemporary English (слоўнік сучаснай англійскай мовы), Headway Student's Site (практыкум па англійскай мове з інтэрактыўнымі практыкаваннямі і гульнямі), TED (сайт відэа на англійскай мове). Лекцыя суправаджалася практычнымі заданнямі з выкарыстаннем акрэсленых рэсурсаў. Пасля адпрацоўкі ўменняў і навыкаў валодання англійскай мовай, удзельнікі атрымалі пісьмовае заданне: скласці тэкст пра сябе і сваю бібліятэку, абмяняцца ім з суседам і агучыць атрыманае сачыненне ад трэцяй асобы.

Група В1-В2 пачала працоўны дзень з прэзентацыі планаў па пашырэнню вопыту і ўстойлівага развіцця бібліятэк-партнёраў праекта Беларусі. З дакладамі выступілі Святлана Рамля – бібліятэкар 1 катэгорыі бібліятэкі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Марына Курадавец – бібліятэкар 2 катэгорыі навуковай бібліятэкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Мая Сянько - намеснік дырэктара па новых тэхналогіях Фундаментальнай бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Наталля Чэтырбок – загадчык кафедры кіравання, эканомікі і фінансаў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. Пасля былі прадстаўлены старонкі LNSS, змешчаныя на сайтах бібліятэк-партнёраў праекта. Напрацягу выступаў Джэры Кулэн рабіў карысныя заўвагі па дапрацоўцы справаздач па дзейнасці бібліятэк, а таксама сайтаў праекта. Для ўдзельнікаў групы В1-В2 Джэры Кулэнам была прачытана лекцыя па праграмах вывучэння англійскай мовы EMI (методыка выкарыстання англійскай мовы для выкладання акадэмічных дысцыплін у краінах і рэгіёнах, дзе англійская мова не з’яўляецца нацыянальнай), CLIL (вывучэнне на англійскай (або іншай замежнай) мове ўсіх або некаторых прадметаў школьнай праграмы), IELTS (міжнародная сістэма ацэнкі валодання англійскай мовай). Напрыканцы дня ўдзельнікам курсаў была праведзена экскурсія ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі.

У трэці дзень мерапрыемства была разгледжана і абмеркавана праграма фінальнай канферэнцыі, якая адбудзецца з 2 па 6 кастрыніка 2018 года ў Кішынёве (Малдова). Акрамя таго, Валерыя Рачэева прадставіла новы сайт LNSS. Былі падведзены вынікі курсаў, а таксама абмеркаваны далейшыя накірункі супрацоўніцтва. Пасля ўручэння сэртыфікатаў, удзельнікам трэнінгу была праведзена экскурсія па Фундаментальнай бібліятэцы БДУ.

 
Сайт президента Республики Беларусь Министерство образования Республики Беларусь Вестник ГрГУ Национальная библиотека Электронная библиотека диссертаций Научная библиотека БНТУ